Truyện Trạng Lợn

Trạng Lợn

Thể loại:

Truyện Cười

Trạng thái:

Hoàn Thành

Lượt xem:

159

Trạng Lợn

Đánh giá: 10/10 từ 0 lượt

Hai người bạn lĩnh giấy bút đề luôn hai bài thơ tức cảnh. Chung Nhi nghĩ bụng, không nhẽ mình cứ ngồi ì ra, e không tiện, liền cầm bút định viết bốn chữ tiếng lóng của lái lợn: “Thâm tinh lập lái” nghĩa là “Ba quan và mười hai quan”. Nhưng vì không nhớ mặt chữ, nên chữ “lập” viết ra chữ “huyền”, chữ “lái” viết ra chữ “lý”. Thế là định viết “Thâm tinh lập lái” thì lại thành ra “Thâm tinh huyền lý” nghĩa là “Hiểu sâu lẽ nhiệm màu”.

Nhà sư nhìn bốn chữ tuy nét bút không phải rồng bay phượng múa, nhưng ý nghĩa thì thật sâu sắc, tấm tắc khen mãi.

– Văn từ hàm súc mà ý nghĩa lại rất hợp với cảnh chùa. Bần tăng lấy làm ái mộ lắm.

Nhận thông báo truyện mới

Để biết thông tin các bộ truyện sắp ra mắt của TruyenNEW, bạn hãy điền vào form dưới đây. TruyenNEW sẽ gửi tới bạn ngay khi có ^^
Họ và tên:
Email:
Số điện thoại: